לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

מדיניות פרטיות 

 

כללי

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהלי החברה ביחס לפרטיות בעלי החנויות וביחס לצרכנים (שניהם ביחד יקראו “המשתמשים”) באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש. 

על מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר אנו מאחסנים במסד הנתונים שלנו פרטי מידע אותם המשתמשים מקלידים ביודעין בטפסים השונים. פרטי המידע הללו משתנים כפועל יוצא מאופי ומסוג השימוש.

דוגמאות למידע אותו אנו מאחסנים במסד הנתונים שלנו: שם, שם עסק, טלפון, אימייל, כתובת, תעודת זהות, שאלות ותשובות לפורום ועוד. ללקוחות בתשלום אנו מאחסנים גם את כל המידע החשבונאי (הכנסות, הוצאות), מידע על הלקוחות (שלהם), מידע על הספקים (שלהם) ועוד.

מעבר לכך מותקן שירות צד ג’ בשם “גוגל אנליטיקס” המתעד ושומר מידע סטטיסטי שאינו מזוהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. דוגמאות למידע ששירות זה צובר: עמודים שבהם ביקרת, מספר ה-IP שלך, פרקי הזמן ששהית באתר ועוד.

חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשים יוצג למשתמשים בעת ביקורם באתר בהתאם לתחומיי ההתעניינות.

 

רישום לשירותים 

 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

כמו כן אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

מאגר המידע 

החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמשים כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש, למעט אם חשיפת המידע נועדה לשם אספקת מוצרים, כמו כן אם המוצרים והשירותים נרכשו מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. כמו כן, החברה תהא רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה נדרשת לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים ו/או אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. למען הסר ספק לצד ג’ יש גישה לקריאת טוקבקים (תגובות ) ולכרטיס העסק (החנות) שלך.

 

מאחר והאתר משמש כקניון וירטואלי המספק פלטפורמה פרסומית לכל המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים , על המשתמשים לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם בעלי החנויות ו/או בית עסק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

 

השימוש במידע

הסכמת המשתמשים למדיניות הפרטיות, הנה כהסכמת השימוש במידע שנאסף מהדפדפן ונקלט באופן אוטומטי בשרתיה של החברה. השימוש במידע שיתקבל אודות המשתמשים יאפשר להשתמש בשירותים השונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר באופן מותאם למשתמשים , לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים ולצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר- לרבות פרסום מידע ותכנים. 

מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצרים באתר. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא”ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג’ פרטים על ביצוע עסקה. על ידיי לשונית צור קשר ניתן להודיע , בכל עת לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה .

 

החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים, כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל.

 

משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לגורם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

 

פרטי אשראי

האתר משתמש בשירותי הסליקה של חברת קארדקום.

כל פרטי האשראי מוזנים לדף חיצוני וייעודי בשרתי חברת קארדקום, הנהלת האתר אינה מודעת למידע, אינה אוספת את המידע ואינה מאחסנת את המידע לשימוש עתידי. בסיום תהליך הסליקה המשתמש מוחזר לאתר עם אינדיקציה לסליקה תקינה (הלקוח חויב) או סליקה לא תקינה (לא התבצע חיוב של הלקוח).

Cookies 

בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים “קוקיס” (Cookies).

קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות הצרכנים ו/או המשתמשים ו/או המבקרים באתר ולשפר את חווית השימוש באתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

ה  Cookies מאפשרים לשמור את הפרטים שהוזנו לטפסים השונים ובכך חוסכים את זמן מילוי הפרטים בשנית ,או מזהים מוצרים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך.

אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה Cookies  תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל- google Analytics  לחץ כאן.

להרחבה בנושא google Analytics לחץ כאן

 

בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי ה  Cookies גם אם נשמרו אצלך. 

האתר רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותיך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו (להלן יחד “המידע”), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר. 

כמו כן, האתר עשוי לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי לצדדים שלישיים למטרות אלו.

 

האתר מתארח בחוות השרתים המתקדמת של אינטרנט זהב. הנהלת האתר מבצעת גיבויים יומיים של מסדי נתונים והאתר עצמו. בנוסף, הנהלת האתר נוקטת באמצעי האבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט: מערכת גיבויים מתקדמת, גבייה באמצעות הצפנת SSL וחומת אש (firewall). למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק שיגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים ועל השימוש שיעשה במידע.פרסומות של צדדים שלישיים 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה משתמשות ב- Cookies. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על הפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. למען הסר ספק, השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה ואין לחברה שום קשר במישרין ו/או בעקיפין וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה עקב מחדלים של החברות המפרסמות.

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.

למען הסר ספק , החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.כמו כן,  אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית, ניתן לדרוש את הסרת ו/או מחיקת המידע מהמאגר. 

החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה.