לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

תקנון אתר ” ממצאתי “

ברוכים הבאים לקניון ממצאתי  www.mamatzati.co.il 

האתר מספק פלטפורמה פרסומית לכל המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים וכך מאפשר לצרכנים ברחבי הארץ לגלות גם עסקים קטנים להנות מתוצרת ישראלית מקומית מגוונת, אותנטית ואיכותית. 

הנך מוזמן לקחת חלק באתר ממצאתי הן כבעלת חנות/מוכרת והן כמשתמש/צרכן והן כאורח (להלן: “משתמשים”) כל זאת בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

כללי

חברת אליהו עותמאנה יזמות בע”מ  היא הבעלים הרשום של האתר (“להלן: החברה/קניון ממצאתי”). פרטי הקשר של החברה הם: 

שם החברה: חברת אליהו עותמאנה יזמות בע”מ ח.פ. 515871424

דואר אלקטרוני:   contactus@mamatzati.com 

 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

קניון ממצאתי שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. 

השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת.

אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר. הנך מצהיר כי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה או תביעה כנגד האתר, בעלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או מי ממנהלם.

האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של בעלי החנויות או מי מטעמם.

המוצרים המוצגים בחנויות האתר שייכים ונמכרים על ידי בעלי החנויות בלבד (להלן: “המוכרים”), ולכן האחריות הבלעדית  מוטלת על המוכרים . אין לראות ב”קניון ממצאתי” כמי שאחראי על מכירת המוצרים, מחיר המוצרים, אספקת המוצרים, טיב המוצרים ,אחריות כלפיי המוצר , פגם במוצר וכד’ כמו כן, קניון ממצאתי אינו צד לעסקה בין המשתמשים לא במישרין ולא בעקיפין.

 

אבטחת מידע ואיסוף נתונים

קניון ממצאתי עושה כל שביכולתו ונעזר באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.

ההתקשרות באתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, ובהתאם לתקנים הנהוגים. 

יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למאגרי מידע או לתוכן המאוחסן בו. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המוכרים ו/או הצרכן ו/או המשתמש באתר או מי מטעמו.

הנהלת קניון ממצאתי , אינה מתחייבת כי השירות באתר יינתן ברציפות וללא הפסקות, יתקיים בבטחה ו/או יהיה חסין לנזקים ו/או לתקלות בקווי התקשורת /או בחומרה ו/או בתוכנה.

הנהלת קניון ממצאתי נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריות המלאה של  המוכרים ו/או הצרכנים ו/או צדדים שלישיים. 

כל המידע באתר מתעדכן על ידי המוכרים והנו באחריותם הבלעדית , לעיתים מנועי החיפוש באתר מאפשרים למצוא מידע שייתכן והצרכן ו/או המשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם , הנהלת ממצאתי ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או למוכרים /או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה . 

קניין רוחני 

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות,סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם ורכושם הבלעדי של חברת אליהו עותמאנה יזמות בע”מ (קניון ממצאתי ), ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר .

כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או להליכים פליליים.

לא יפורסמו באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. אין האתר יישא בנזק בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע”י המוכרים כמו כן רשאי האתר להסיר את המידע המפר זכויות יוצרים ו/או כל זכויות קניין רוחני אחרת.

העדר אחריות

קניון ממצאתי אינו צד לעסקה בין בעלי החנויות ו/או המוכרים לבין הצרכנים ו/או משתמשים או מי מטעמם במישרין או בעקיפין. החברה ו/או האתר אינם אחראים לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המוכרים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכל עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או לשירותים המפורסמים באתר ע”י המוכרים או מי מטעמם.

האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.

החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי בעלי החנויות, רמת השירות שלהם, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ”ב.

החברה מתחזקת את האתר באופן שוטף, ותעשה כל שביכולתה לוודא שהאתר יפעל ברציפות, ללא תקלות, אך שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת, כל זאת תוך שמירה על שירות ותמיכה מיטבית. 

החברה ו/או אתר ממצאתי אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) עקב תקלות ו/או ביצוע עדכונים .

מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ולא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק לרבות, מחיקה מלאה או חלקית של מידע המאוחסן במחשב ו/או נזק למחשב הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ”ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו. השימוש באתר הנו באחריות המשתמשים בלבד. 

המשתמשים הנם האחראיים הבלעדיים לכל שימוש באתר ו/או חוסר יכולת לעשות שימוש הנעשה על ידם באתר ו/או במוצרים שנרכשו על ידם. הצגת המוצרים הנה באחריות המוכרים בלבד, לרבות תוכן הצגת המוצר לפניי ואחריי הספקתו. 

 

שימוש בלתי חוקי

אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

אין לפרסם ו/או למכור מוצר מזויף, מטעה ,גנוב ו/או מכיל או מרמז על תכנים לא ראויים כגון פורנוגרפיה, הסתה , עלבון , לשון הרע , הטרדה באופן ישיר או עקיף העלול לפגוע באדם ו/או חברה באופן ישיר או עקיף. כמו כן, אין לפרסם ו/או למכור מוצר שעלול לגרום להונאה, פריצה ו/או פגיעה במאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של כל אדם המשתמש באתר בעקיפין או במישרין. לרבות שימוש לרעה בשרתי החברה  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, לרבות הפניית קישור ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

קניון ממצאתי רשאי לדרוש לשנות או במקרים מסוימים אף לבטל כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה. כמו כן רשאית למסור פרטים אודות המשתמשים לצד ג’ במקרים של הפרה ו/או עבירה חוקית כל זאת לפי שקול דעתה הבלעדי. 

מובהר בזאת כי , החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מהפרסום , לרבות פעילות לא חוקית ,והמוכר ו/או המשתמש האחראי לפרסום כאמור מתחייב בזאת ולשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה בהקשר זה. 

 

הרכישה  

בכדיי שהרכישה תתבצע ללא תקלות, יש להקפיד על מילוי כל הפרטים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי המוצרים ו/או השירותים יגיעו ליעדם או יינתנו למשתמש. 

על מנת להשלים את הפעולה יש ולאשר את קריאה והסכמה לאמור בתקנון זה .

בסיום הפעולה תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל המאשרת את השלמת הרכישה. כמו כן, אין לראות אי-קבלת ההודעה כביטול העסקה ועל המשתמש חלה החובה ליצור קשר עם בעל החנות לברור העניין.  

אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי בעל החנות בלבד. 

קניון ממצאתי אינו אחראי לאבטח את חשבונם של המשתמשים כמו כן, אינו אחראי על פעולות שנעשות בחשבונם לרבות פריצה לחשבון עקב רשלנות המשתמשים.

למען הסר ספק, כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות ממוצר למוצר, אין חובה על החברה ו/או בעל החנות ליידע את הצרכן על כמות המוצרים במלאי ,במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.

המחירים באתר כוללים מע”מ , אלא אם צוין אחרת במפורש. 

המחירים הנקובים באתר של המוצרים אינם כוללים דמי משלוח, דמי המשלוח מתווספים לעגלת הקניות בתום ההזמנה ובנפרד מכל בית עסק שממנו הוזמנו המוצרים. 

 

השימוש באתר

הזכות לפתיחת חנות וירטואלית ולביצוע מכירות באתר כרוכה בתשלום הקמה חד פעמי ובתשלומים חודשים/שנתיים כפי שמפורט בהסכם ההתקשרות. כמו כן,  תעריפי התשלום אינם קבועים ויכולים להשתנות מעת לעת. למען הסר ספק, החברה אינה מחייבת את בעלי החנויות עבור עמלות חודשיות בגין מכירות. כמו כן החברה רשאית להסיר/להקפיא את החנות באם היא לא שילמה במועד .

הקמת החנות הנה באמצעות טופס פרטי לקוח המצורף להסכם ההתקשרות . כל פרסום מוצר בחנות מחייב מכירתו ואספקתו לצרכן . על בעל החנות לתאר באופן מדויק וללא הטעייה הן בתמונות והן בתוכן את המוצרים /השירותים אותם הוא מפרסם, כמו כן לתייג את המוצרים בקטגוריות המתאימות.

הרשמה לאתר ע”י משתמשים/צרכנים הנה בחינם. 

מי שרשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית. למען הסר ספק אין החברה אחראית לעשות בדיקה מקדמית לגביי המשתמשים לרבות אורחים מזדמנים של האתר. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות האתר אך ורק בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו מסירת המוצר והחזרתו, מדיניות תשלומים וזיכויים, ובעלי החנויות מתחייבים בתנאי השימוש בהתאם לחוק זה ובהתאם למדיניות החזרות וביטולים של האתר.

סליקה וחיובים שונים

חיוב המשתמשים נעשה ע”י שימוש בכרטיסי אשראי באמצעות מערכת אישורית זהב שמפעילה חברת קארדקום בע”מ .

פתיחת חנות וירטואלית באתר ממצאתי מחייבת הסכם חתום עם חברת קארדקום ישירות אשר מצורף כקישור להסכם ההתקשרות ומהווה חלק בלתי נפרד מהימנו, יודגש כי על אף שהרכישה באתר מתבצעת באמצעות מערכות סליקה של קארדקום, פתיחת מסלקה בקארדקום כפופה לתקנון ולתנאים המפורטים בה, על בעלי החנויות ועל המשתמשים/צרכנים לקרוא בעיון ולהתעדכן ולעדכן פרטים אישיים מעת לעת. ממצאתי אינה מהווה צד להסכם עם ספקי אשראי מקדימים ולא תיקח כל אחריות על מחירי העמלות ו/או על השימוש של בעליי החנויות ו/או הצרכנים בהם.

החברה רשאית להחליף ספק זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת מבלי ליתן הודעה מוקדמת לבעלי החנויות , כמו כן מתחייבת החברה לעשות את מירב המאמצים למזער כל נזק שייגרם לבעליי החנויות מהחלפת ספק זה. 

  

 

הדין החל ומקום השיפוט

הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

בכל מקרה של מחלוקת תהא לבית המשפט בכפר סבא הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

האמור לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.